Gekkonidae Gekkoninae Hemidactylus turcicus Tarentola angustimentalis
Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870)
Kotschy's Gecko

= Cyrtopodion kotschyi (Steindachner, 1870)
= Cyrtodactylus kotschyi (Steindachner, 1870)
= Tenuidactylus kotschyi (Steindachner, 1870)

M. kotschyi (© Paolo Mazzei)

Adult, Milos, Greece
(Photo by Paolo Mazzei)

M. kotschyi (© Paolo Mazzei)

Adult, Milos, Greece
(Photo by Paolo Mazzei)

M. kotschyi (© Nicola Nitti)

Adult, Barsento, Noci (Bari), Italy, May 2002
(Photo by Nicola Nitti, Italy, nitti.nicola@libero.it)


Distribution:
South Italy, Albania, Yugoslavia (Macedonia), Bulgaria, Soviet Union, Greece (Crete, Gavdos, Kepallonia, Milos, Sporaden, Kasos, Amathia, Karpathos, Kasos, Hydra, Salamis, Syrina, Astropalia, Ofidusa, Kinaros, Levitha, Anaphi, Makaria, Megalo, Phtheno, Mikro, Kalymnos, Antiparos, Despotiko, Strongylo, Spiridonisi, Tourlos, Preza, Glaropunta, Panteronisi, Tria Nisia, Ovriokastro, Gaidaronisi, Lesbos, Chios, Limnos, Samos, Samothraki), Hungary (introduced), Turkey, Islands of the Aegean Sea, Krim (Jalta), Cyprus, Syria (Aleppo), Israel, Iran, Asia Minor, Crimea (Ukraine)

Similar species:
Euleptes europaea (Gekkonidae)
Hemidactylus turcicus (Gekkonidae)
Tarentola mauritanica (Gekkonidae)

Home